Πολιτική επιστροφής χρημάτων και προϊόντων

Όλοι οι πελάτες έχουν δικαίωμα ανάκλησεις των προϊόντων βάση της νομοθεσίας άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013). Η ισχύουσα προθεσμία είναι 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Τα προϊόντα ανάκλησης πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την παραλαβή συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη με εξαίρεση την περίπτωση λάθους αποστολής από το κατάστημα.

Μέχρι την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα, ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημία ή καταστροφή αυτών. Προτού προχωρήσετε στην επιστροφή των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση homenest.athens@gmail.com

Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από το κατάστημα.