Πολιτική Απορρήτου

Γενικοί όροι

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να αναθεωρεί και τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και τις συναλλαγές που αφορούν τις αγορές σας, όταν το κρίνει αναγκαίο. Είναι υποχρέωση μας να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αλλαγή, και αυτό θα γίνεται μέσω των σελίδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα για την καλύτερη κατανόηση και διαφάνεια των συναλλαγών.

Τιμές προϊόντων

Οι τιμές που αναφέρονται στα προϊόντα μας ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και ισχύουν για την περίοδο που αυτά παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας.
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που βρίσκεται στη διεύθυνση home-nest.gr. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης που εισέρχεται, συναλλάσσεται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, ανεπιφύλακτα θεωρείται πως συμφωνεί και αποδέχεται αυτούς τους όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε είναι υπεύθυνος να μην προχωρήσει στην επίσκεψη, χρήση ή σε κάθε συναλλαγή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η εταιρία μας διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σχετικά με την ταυτότητα της εταιρίας και τις παρεχόμενες συναλλαγές, είναι ακριβείς, αληθείς και πλήρεις. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, με καλή πίστη, δεν φέρουμε ευθύνη και δεσμευόμαστε από τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις που μπορεί να προκύψουν από ανθρώπινο λάθος. Σε περίπτωση που ανιχνεύσουμε τέτοιες καταχωρήσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη μόλις το ανιχνεύσουμε.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται να αποζημιώσει για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύπτει από την ακύρωση παραγγελιών, τη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, ανεξάρτητα από την αιτία. Επίσης, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους πελάτες με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Εντός των πλαισίων της καλής πίστης, δεν φέρουμε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στις καταχωρήσεις δεδομένων που μπορεί να προκληθούν από ανθρώπινο λάθος, και έχουμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τέτοια λάθη όποτε τα ανιχνεύσουμε.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες “όπως είναι”, χωρίς καμία εγγύηση. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει στους επισκέπτες του καταστήματος ή τρίτους, λόγω της λειτουργίας, χρήσης ή μη χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, ή αδυναμίας παροχής υπηρεσιών, προϊόντων ή πληροφοριών που παρέχονται από αυτόν, ή λόγω μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και άλλων στοιχείων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, για τις οποίες έχουμε λάβει άδεια χρήσης για τις δικές μας ανάγκες και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγου έργου βασισμένου στο περιεχόμενο αυτό, καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον με προηγούμενη έγγραφη συναίνεση από την εταιρία μας ή τους δικαιούχους των πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι ονομασίες, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, περιγράφοντας τον ιστότοπο www.home-nest.gr, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, ή προέρχονται από τρίτα μέρη, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία μας ή τρίτων, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, πληροφορίες και δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος με τρόπο που συμβαδίζει με τον νόμο και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα home-nest.gr για τις εξής πράξεις:
1.Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει παράνομη προσβολή ή βλάβη στην εταιρία ή οποιονδήποτε τρίτο, ή να παραβιάσει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών άλλων προσώπων.
2.Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει τους χρήστες ηθικά, κοινωνικά αξιώματα, την ανηλικότητα κ.λπ.
3.Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή συμβάσεις (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακά και εμπιστευτικά δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
4.Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
5.Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
6.Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
7.Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
8.Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή τους.

Περιορισμένη άδεια

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται εδώ και βάσει όλων των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών, η ιστοσελίδα home-nest.gr σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται σε σχέση με αυτήν την άδεια:
1.Είναι απαραίτητο να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της όλες τις επισημειώσεις που αναφέρονται στα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
2.Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν υπάρχει άλλη ρητή άδεια που επιτρέπει τη χρήση τους.
Σημειώνεται ότι η παρούσα άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της, αλλά παρέχει μόνο περιορισμένο δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία μας δημιούργησε την ιστοσελίδα home-nest.gr με αποκλειστικό στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη με απλότητα και φιλικότητα στη χρήση, με έμφαση στις ατομικές ανάγκες κάθε χρήστη. Για να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση, εσείς ως πελάτης μας, πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένες συγκεκριμένες πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με την παραγγελία σας πρέπει να παραμένουν απόλυτα ασφαλείς και διασφαλισμένες από εμάς.
Στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στους επισυναπτόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας, αναλύονται οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων από το home-nest.gr, ο τρόπος χρήσης αυτών των δεδομένων από εμάς και οι όροι που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας. Επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην ιστοσελίδα, και διασφαλίζουμε την απόλυτη προστασία και ασφάλειά τους.

Γενικά

Οι πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά από τους χρήστες της ιστοσελίδας αναφορικά με το home-nest.gr, χρησιμοποιούνται με σκοπό να διασφαλιστεί άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κατάστημα. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν οι χρήστες και για την εκτέλεση των παραγγελιών τους.
Επιπλέον, οι πληροφορίες που συλλέγονται από το home-nest.gr μέσω της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί ο αριθμός των επισκεπτών της ιστοσελίδας, να κατανοηθούν οι απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με την εταιρεία.
Είναι σημαντικό να τονιστεί πως το home-nest.gr δεν κοινοποιεί τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το home-nest.gr. Η απορρήτου των χρηστών και η προστασία των παρεχόμενων πληροφοριών είναι προτεραιότητα για εμάς.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το home-nest.gr έχει διαμορφώσει την ιστοσελίδα του με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα ανώνυμα, χωρίς να απαιτείται η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους, εκτός εάν επιθυμούν ρητά να το κάνουν. Ζητούμε από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο αν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν παραγγελία ή να εγγραφούν στον ιστότοπό μας, ή αν επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρήση των Πληροφοριών

Το home-nest.gr συγκεντρώνει δύο κατηγορίες πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: πρώτον, τα στοιχεία που ο χρήστης μας παρέχει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, και δεύτερον, τα στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την διαδικασία παραγγελίας του από το home-nest.gr. Όταν συμπληρώνετε οποιαδήποτε φόρμα παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, σας ζητούνται τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Επιπλέον, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορές που έχετε ζητήσει. Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την υποβολή της φόρμας, χρησιμοποιούνται από το home-nest.gr για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο σας, για την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη κατά τις απαιτούμενες περιπτώσεις, για να σας πληροφορήσουμε για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το home-nest.gr και για ειδικές προσφορές μας.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες

Κάθε φορά που πραγματοποιείται μια παραγγελία, απαιτείται η συλλογή προσωπικών στοιχείων, είτε για να παραδοθεί το προϊόν σας, είτε για να κρατηθεί η παραγγελία σας. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της εταιρείας μας. Η εταιρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των δεδομένων σας και απαιτεί από τους υπαλλήλους και τους συντηρητές της ιστοσελίδας να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει του νόμου ή με βάση δικαστικής απόφασης, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μοιράζονται με άλλους χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως σε διαταγές του δικαστηρίου, η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν συλλεχθεί online, μπορεί να επιτραπεί ή απαιτηθεί χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας.

Κανονισμος GDPR

Ο ιστότοπος home-nest.gr τηρεί και είναι συμμορφωμένος με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτός ο κανονισμός έχει ως στόχο να προστατεύσει τα φυσικά πρόσωπα από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016 και εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018, ο ιστότοπος μας τηρεί όλες τις διατάξεις και απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτόν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του.

Cookies

Το home-nest.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να προσφέρει ευκολία και βελτιωμένη λειτουργία στις υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στο home-nest.gr να λειτουργεί ομαλά και χωρίς τεχνικά προβλήματα. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να συλλέγει πολλαπλές επιλογές των χρηστών και να διευκολύνει την πρόσβαση τους. Επιπλέον, τα cookies συμβάλλουν στη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σημειώνεται πως τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή των χρηστών και δεν αφήνουν καμία μόνιμη επίδραση στα αρχεία τους. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να παρέχουμε πληροφορίες και να διευκολύνουμε τη διαδικασία των παραγγελιών σας, ενώ αυτά διαγράφονται αυτόματα κάθε φορά που αποχωρείτε από την ιστοσελίδα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας home-nest.gr.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Στο home-nest.gr, έχετε πλήρη έλεγχο επί των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε τη δυνατότητα να τα διορθώνετε, να τα αλλάζετε, να τα συμπληρώνεται ή να τα διαγράφετε, όποτε επιθυμείτε. Αν αποφασίσετε να διαγράψετε κάποια πληροφορία, θα δράσουμε αμέσως ώστε να αφαιρεθεί από τα αρχεία μας.
Στο home-nest.gr, δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία και ασφάλεια των χρηστών μας. Γι’ αυτό, θα βεβαιωθούμε πως οποιαδήποτε αλλαγή προσωπικών δεδομένων γίνεται από το ίδιο το άτομο που είναι κάτοχος των δεδομένων.
Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της ιστοσελίδας www.home-nest.gr είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση homenest.athens@gmail.gr.
Επιπλέον, για τη διευκόλυνσή σας, η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει και μέσω της σελίδας εγγραφής του home-nest.gr.
Θέλουμε να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι για εμάς η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι η ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από την προσοχή που θα δείξετε εσείς

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ιστοσελίδα home-nest.gr δεν κάνει συμβιβασμούς όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες της.

Περιοδικές Αλλαγές

Το home-nest.gr διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, καθώς και τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Καθώς ανανεώνονται τα περιεχόμενα, θα επανεξετάζεται και η παρούσα πολιτική. Συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνεστε για πιθανές αλλαγές στο περιεχόμενο της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επισημαίνουμε πως η πολιτική αυτή μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις από καιρό σε καιρό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το home-nest.gr

Με την περιήγησή σας στην τρέχουσα ιστοσελίδα, υποδεικνύετε την σύμφωνη γνώμη και αποδέχεστε την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν δημοσιευτεί μέσω αυτής.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook / Instagram)

Η ιστοσελίδα μας παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα “Μου αρέσει” του Facebook. Θα θέλαμε να τονίσουμε πως δεν έχουμε έλεγχο ή πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων, καθώς και στα προφίλ των πελατών ή χρηστών μας σε αυτές.
Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στις ρυθμίσεις απορρήτου σας στις παραπάνω υπηρεσίες, ούτε να επιβάλλουμε κανόνες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από αυτές. Αυτά τα θέματα είναι αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη σας ως χρήστες των υπηρεσιών μας, καθώς και των παρόχων των κοινωνικών δικτύων.
Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ιστοσελίδα μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου τους.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις από παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, ούτε για την χρήση των χαρακτηριστικών που προσφέρονται στην πλατφόρμα τους από εσάς ως χρήστες.